Deelname aan een van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Deelname aan de les geschiedt volledig op eigen risico. Ben je onder medische behandeling, raadpleeg dan altijd voor deelname aan de cursus/lessen uw behandelende arts/specialist en informeer de docent. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts raadplegen.

Kracht Yoga & Vitaliteitstudio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

Het is mogelijk om een les maximaal 8 uur voor aanvang kosteloos te annuleren, anders wordt deze les in rekening gebracht. Bij privé lessen en coaching is dit 24 uur.

Doorgang van de les kan alleen plaatsvinden bij voldoende belangstelling. Mocht de les niet doorgaan, dan vindt de volledige restitutie* van de betreffende les plaats. Dit geldt ook bij onverhoopte verhindering van de docent. Echter vindt er geen restitutie plaats wanneer er op feestdagen geen les wordt gegeven.

Wij behouden ons het recht voor om het lesrooster tijdens feestdagen en in de zomerperiode aan te passen.

Wij zijn niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen, gelieve waardevolle spullen thuis te laten.

* niet van toepassing bij een onbeperkte maandkaart.