Verwerkersovereenkomst Kracht Yoga & Vitaliteitsstudio (handelsnaam van All Fours FM), hierna te noemen KY&VS

KY&VS is verplicht jou te informeren over de omgang van jouw persoonlijke gegevens die zij verkrijgt via deze site en het reserveringssysteem Momoyoga. Tevens heeft KY&VS hieronder aangegeven hoe zij de gegevens verwerkt. Mocht er na het lezen van deze privacyverklaring toch nog iets niet duidelijk zijn, neem dan alsjeblieft contact met KY&VS, info@krachtharmelen.nl

KY&VS gaat zorgvuldig om met de gegevens die je op de site en reserveringssysteem achterlaat. Deze worden alleen gebruikt om de site goed te laten functioneren (Google Analytics), om je een reactie te kunnen geven (als je het contactformulier gebruikt) of om je boekingen in orde te maken en om je te informeren over het wel en wee rond de studio (via MailChimp). Bovendien worden de gegevens verzonden via een veilige verbinding (SSL-certificaat). Over al deze onderdelen lees je hieronder meer.

Je gegevens worden niet voor andere activiteiten gebruikt en niet aan anderen gegeven, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of KY&VS daartoe verplicht is door wet- of regelgeving. In dat laatste geval doet KY&VS haar best je hierover tijdig te informeren.

Google Analytics

KY&VS gebruikt Google Analytics om te zien welke pagina’s van de site vooral worden bezocht, en waar de bezoekers vandaan komen. Ook kan KY&VS zien via welke zoektermen men op de site terecht komt. KY&VS heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics en alle privacy opties zo veilig en anoniem mogelijk ingesteld, volgens de aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegeven. Zo staat KY&VS niet toe dat Google de gegevens bijvoorbeeld deelt met adverteerders. Google Analytics registreert voor mij je IP-adres (geanonimiseerd), type browser en apparaat (mobiel, computer etc.). De Google Analytics gegevens van mijn site kunnen worden gezien door KY&VS.

Cookies

De site van KY&VS gebruikt geen cookies die persoonlijke gegevens nodig hebben. KY&VS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die KY&VS gebruikt van de site zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Mailchimp/nieuwsbrief

Je ontvangt alleen een nieuwsbrief van KY&VS als je onze klant bent (om je zo goed mogelijk te kunnen informeren) en/of als je daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Je hebt je dan zelf aangemeld voor de nieuwsbrief, of aan mij gevraagd om je toe te voegen aan de maillijst. In iedere nieuwsbrief vind je een link om je af te melden als je dat wilt, of je mailadres te wijzigen. KY&VS verstuurt de nieuwsbrief via MailChimp, waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Je mailadres wordt niet aan andere partijen doorgegeven en ook niet door KY&VS gebruikt voor iets anders dan waarvoor je toestemming hebt gegeven. Eens per jaar verwijdert KY&VS alle adressen van de ‘unsubscribed’ lijst die MailChimp bijhoudt.

Veilige site

De site van KY&VS heeft een SSL-certificaat en maakt dus gebruik van een veilige verbinding. Dat zie je linksboven in je browser in de vorm van een groen slotje en de aanduiding https (in plaats van http). Dit houdt ook in dat de gegevens die je op een aanmeld- of contactformulier invult, versleuteld worden verzonden.

Inschrijving

Het registratieformulier van KY&VS (Momoyoga) vraagt om persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in hun database en alleen gebruikt door KY&VS. De gegevens worden gebruikt voor het versturen van bevestigingen van de lessen per e-mail, versturen van kaarten bij persoonlijke gebeurtenissen, versturen van een aanmaning, afmelding van de les, contact over een persoonlijke gebeurtenis of blessure. De gegevens worden na 5 jaar verwijderd uit het reserveringssysteem. Als je dat eerder wilt, kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van KY&VS (zie helemaal onderin).

De verwerkersovereenkomst van Momoyoga met KY&VS vind je op: https://www.momoyoga.com/nl/verwerkersovereenkomst

Contactformulier

Het contactformulier van KY&VS vraagt om persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden versleuteld aan KY&VS verzonden, en alleen gebruikt om contact met je op te nemen. Ze worden niet opgeslagen in een database, alleen in de mailbox van KY&VS. Na 2 jaar worden deze verwijderd uit de mailbox.

Offertes

Als KY&VS een offerte voor je maakt, worden je persoonlijke gegevens opgeslagen op de PC van KY&VS. Indien er een derde partij wordt betrokken bij de offerte, denk aan een locatie, catering, etc, dan zal KY&VS jouw info en aangevraagde informatie per mail doorgeven aan een derde om een zo goed mogelijke offerte aan te bieden. De digitale dossiers van KY&VS staan op haar computer en in de back-up opslag (niet in de cloud) en zijn beveiligd met een wachtwoord. De offerte wordt 7 jaar bewaard. Als je de offerte eerder wilt laten verwijderen, neem dan contact op met de eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van KY&VS (helemaal onderin).

Geautomatiseerde besluitvorming

KY&VS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

KY&VS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Heb je een klacht over de privacy?

Als je vindt dat KY&VS niet goed om gaat met je persoonlijke gegevens, neem dan alsjeblieft contact met KY&VS, info@krachtharmelen.nl

Kiki van Maurik is als eigenaar van Yogastudio Down to Earth verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Adres Kracht Yoga & Vitaliteitsstudio: Dorpsstraat 60a-2, 3481 EM Harmelen.

DISCLAIMER

Ondanks grote zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden of fouten. KY&VS behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

KY&VS is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten en diensten op deze site. KY&VS niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van KY&VS.

Kracht Yoga & Vitaliteitsstudio (KY&VS), handelsnaam van All Fours FM Harmelen is de juridische entiteit achter deze website. KVK: 77708202